Myldr Energipark Fyresdal

En attraktiv lokasjon for datasenter og annen kraftkrevende industri

Myldr Energipark Fyresdal - en attraktiv lokasjon

Myldr Energipark ligger i Fyresdal kommune, omtrent midt i Sør-Norge – bare 230 km fra Oslo, 170 km fra Kristiansand og  260 km fra Stavanger. Kommunen har betydelig tilgang på fornybar og ren energi, store skogressurser og et 240 dekar nyregulert industriområde. Det gjør stedet til en spesielt attraktiv lokasjon for etablering av kraftkrevende industri som datasenter og bio-basert industri og – ikke minst – virksomheter som kan utnytte overskuddsvarmen i sin produksjon.

Ren, fornybar og kortreist energi

Fyresdal kommune har tilgang på betydelige mengder fornybar, ren og kortreist energi. Myldr Energipark ligger svært gunstig plassert i forhold til kraftlinjer og der denne vannkraften produseres. Det betyr kortreist strøm og minimalt med transporttap.

Det betyr at vi kan tilby gode rammebetingelser for datasenter, bio-industri og annen kraftkrevende industri.

Vi ønsker spesielt å legge forholdene til rette for sirkulære prosjekter som kan utnytte overskuddsvarme fra de kraftkrevende virksomhetene. Vi tror bedrifter som driver med f.eks. fiskeoppdrett, vedtørking, og matvareproduksjon, vil ha gode muligheter til å lykkes i Myldr Energipark Fyresdal.

240 dekar ny-regulert areal

Myldr Energipark etableres i tilknytning til det eksisterende industriområdet på Molandsmoen i Fyresdal. Selve energiparken omfatter 240 dekar nyregulert næringsareal, der forholdene ligger svært godt til rette for nyetableringer, både i forhold til infrastruktur og opparbeidelseskostnader.

En moderne industripark

Med fokus på konkurransekraftige betingelser, lokalt engasjement, estetikk og bevisst bruk av miljøvennlige materialer, skal vi utvikle en moderne og bærekraftig industripark. Bygningskonseptene er foreløpig på tegnebordet, men vi er opptatt av å utvikle en industripark som tar hensyn til både omgivelsene og leietakernes behov. Myldr Energipark Fyresdal skal bli en moderne industripark der aktørene trives og som lokalbefolkningen kan være stolt av!

Offensiv og næringsvennlig kommune

Fyresdal er en fremoverlent og næringsvennlig kommune. Her vil du oppleve at det alltid er kort vei til beslutningstakere og serviceytere i kommunen og private samarbeidspartnere. Vi er mange i Fyresdal som gjerne vil bidra til at nettopp du skal lykkes, slik at vi sammen kan skape nye bærekraftig og lønnsomme virksomheter og trygge arbeidsplasser i Myldr Energipark og kommunen vår.

Aktuelt

Utvikler industribygg i heltre

Myldr Energipark Fyresdal skal bli en ledende lokasjon i Norge for etablering av datasenterindustri i kombinasjon med biobasert, kraftkrevende industri! For å kunne bli et fremtidsrettet industriområde utvikles nå nærings- og industribygg i heltre.
Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Kontakt oss

Er du ute etter en gunstig lokasjon for kraftkrevende virksomhet som f.eks. datasenterdrift eller bio-basert produksjon? Eller har du en forretningsidé som kan utnytte overskuddsvarme? Ta kontakt Daglig Leder, Olav Veum, på e-post eller telefon, eller bruk kontaktskjemaet.

Olav Veum

Daglig Leder
Epost: olav.veum@silvaconsult.no
Tlf: +47 901 38 998