Fyresdal kan få Norges første datasenter i heltre

Myldr Energipark utvikler sammen med Moland DC Norges mest bærekraftige datasenter. Bruk av tre som konstruksjonsmateriale, hich-teck kjøleløsninger og gjenbruk av spillvarme vil gjøre dette til noe helt nytt her til lands.

Del denne posten

Det siste tiåret har behovet for datasentertjenester økt eksponentielt, noe som gjør datasentre til en raskt voksende industri. Datasenter bruker i dag mer enn 2 % av verdens elektrisitet og i Norge er det mye som tyder på at det vil komme lovfestede krav til bærekraft på datasenter fra 2030.

Fyresdal perfekt for datasenterindustri

Fyresdal passer perfekt for datasenterindustri da vi har et kjølig klima, stabil infrastruktur og tilgang til ren energi og fornybare byggematerialer. Med 240 mål tomt, tilgjengelig kraft og datasenter i tre bør dette gi gode muligheter for etablering av ny industri.

Norges mest bærekraftige datasenter

Moland DC skal utvikles som et av Norges aller mest bærekraftige datasenter. Selskapet er det første i landet som planlegger realisering av datasenter bygd med tanke på sirkularitet, ombruk og med fornybare materialer. I tillegg skal restvarmen som utvikles i datasenteret skal samles, konverteres til høytemperaturvarme og dermed kunne brukes i annen varmebrukende industri.

Utformes etter kundenes behov

Forprosjektet har pågått i om lag 1,5 år og det er nå utviklet et konsept for modulære datasenter i tre med en kjøleteknologi tilpasset behovet hos både norske og internasjonale kunder. Konseptet har en modulær tilnærming som kan tilpasses fremtidige kunders behov. Dette skal muliggjøre utforming etter kundens behov når det gjelder antall kvadratmeter, servere, antall racks og behov for kjøling.

Avtale om prosjektering

Moland DC har nå inngått avtale med BGM Arkitekter og det tyske IT selskapet Cloud and Heat om detaljprosjektering. Cloud and Heat er ledende innen bærekraftige og energieffektive kjøleløsninger og de er valgt som samarbeidspartner nettopp på grunn av dette. BGM har spisskompetanse på trekonstruksjoner i større bygg.

Det igangsettes nå detaljprosjektering av et datasenter på 120m2 som kan brukes som et pilotbygg og visningssenter. Installert effekt blir 1 MW, og det blir prosjektert for 1 operativ rack, 50kW strømforsyning og 40 – 50 kW vannkjøling samt 10 kW luftkjøling. Datasenteret prosjekteres på et Tier 3 nivå og jobben skal være ferdig innen 1. juni 2023.

På jakt etter kunde til datasenteret

For å realisere det første bygget er Moland DC nå ute i markedet og søker sin første kunde som ønsker en miljøvennlig løsning og lagring på norsk jord. Kundene kan kjøpe hosting eller datasentret kan leies eller eies.

Kristin Vedum, Myldr Energipark januar 2023

Meld deg på nyhetsbrev