Utvikler industribygg i heltre

Myldr Energipark Fyresdal skal bli en ledende lokasjon i Norge for etablering av datasenterindustri i kombinasjon med biobasert, kraftkrevende industri! For å kunne bli et fremtidsrettet industriområde utvikles nå nærings- og industribygg i heltre.

Del denne posten

Selv om klimagassutslippene har gått noe ned de siste årene trengs det fart i omstillingsarbeidet. Byggebransjen er et av de største problemene, men også blant de som sitter med nøkkelen til løsningen. Myldr tilbyr bruk av ren energi og gjenbruk av spillvarme fra datasenterindustri, men vil i tillegg gjøre ytterlige tiltak for å redusere både klimagassutslippene og ressursforbruket. Derfor utvikler Myldr bygg som er sirkulære, demonterbare og trebaserte.

Konkurransedyktige med stål og betong

I dag er det svært få større industribygg som er satt opp med tre som hovedkonstruksjon. Årsaken er at det som oftest er lett å gjøre som man alltid har gjort, det vil si bestille et prefabrikkert bygg i stål. I tillegg er dette per i dag den billigste løsningen tilgjengelig på markedet. Klimafotavtrykk, faktisk levetid og mulighet for ombruk blir i liten grad vurdert som viktig nok til å bygge fornybart.

Støtte fra Miljødirektoratet

Bygg og anleggsnæringen er en klimaversting og står for om lag 40% av verdens ressursforbruk og 40% av verdens klimagassutslipp. Det er derfor kritisk at bransjen tenker sirkulært, trebasert og industrielt sier Kristin Vesdum, prosjektleder i Myldr Enegipark. For å utvikle næringsbygg som kan konkurrere med stål og betong i pris har Myldr fått 300.000 i støtte fra Miljødirektoratet. Midlene skal brukes til å utvikle et prisgunstig og miljøriktig alternativ til de masseproduserte stålbyggene som brukes på de fleste industriområder i dag. Det er BGM Arkitekter i Grimstad, som har spisskompetanse på trekonstruksjoner, som har fått oppdraget.

En familie av bygg med sterk identitet

Byggene som utvikles skal ha en sterk «Myldr identitet» og kunne fremstå som en helhetlig familie i den store energiparken. Det tenkt bruk av tre i både bygg og isolasjon. Prosjektet er nå midt i utviklingsløpet og man ser for seg et prinsipp med gitterdrager og massivtre. Inspirert av Vestres møbelfabrikk i Magnor blir det veggfelt for lysinnslipp. I motsetning til hos Vestre blir veggfeltene i kanalplast og ikke i glass. Kanalplast kan varieres med ulike tykkelser etter byggets krav til isolering samt at det er rimelig i utførelse. Porter er tenkt som låveporter i tre med skinner for sideveis åpning. De første skissene er klare, se under.

Skisse: BGM Arkitekter
Skisse: BGM Arkitekter

Første bygg står klare tidlig høsten 2023

Vi har bare tid og vei i prosjektet forteller Vedum. De to første to byggene, et isolert og et uisolert bygg på tilsammen nesten 2000m2, skal stå klare så tidlig som mulig etter sommerferien forteller hun. Det jobbes derfor nå på spreng for å detaljere byggene slik at vi kan få arbeidet ut på anbud.

Myldr Energipark, januar 2023

Meld deg på nyhetsbrev