En attraktiv lokasjon

Myldr Energipark Fyesdal er en attraktiv lokasjon for datasenter og annen kraftkrevende industri. Fyresdal kommune ligger omtrent midt i Sør-Norge, bare 230 km fra 170 km fra Kristiansand, 260 km fra Stavanger og 325 km fra Bergen (se kart på kontaktsiden). Kommunen har betydelig tilgang på fornybar og ren energi, store skogressurser og et 240 dekar nyregulert industriområde. Det gjør stedet til en spesielt attraktiv lokasjon for etablering av datasenter, bio-basert industri og virksomheter som kan utnytte overskuddsvarmen i sin produksjon.

For datasenter og annen kraftkverende industri

Med sine høye fjell, mange vassdrag, store skogområder og rikelig med areal, har Fyresdal helt naturlige forutsetninger for å tilby gode rammebetingelser for kraftkrevende industri og virksomheter som kan utnytte overskuddsvarme i sin produksjon.

Vi tror at sirkulære prosjekter som kan utnytte overskuddsvarme, har et stort potensial til å skape arbeidsplasser, investeringer og ringvirkninger i Fyresdal

Virksomheter innen for eksempel fiskeoppdrett, tørking, oppvarming og matvareproduksjon, vil ha gode muligheter til å lykkes i Myldr Energipark Fyresdal.

Fornybar, ren og kortreist energi

Fyresdal kommune har tilgang på betydelige mengder fornybar, ren og kortreist energi. Myldr Energipark ligger svært gunstig plassert i forhold til kraftlkinjer og der denne vannkraften produseres. Det betyr kortreist strøm og minimalt med transporttap.

Nyregulert næringsareal

Myldr Energipark etableres i tilknytning til det eksisterende industriområdet på Molandsmoen i Fyresdal. Selve energiparken omfatter 240 dekar nyregulert næringsareal, der forholdene ligger svært godt til rette for nyetableringer, både i forhold til infrastruktur og opparbeidelseskostnader.

En moderne industripark

Med fokus på konkurransekraftige betingelser, lokalt engasjement, estetikk og bevisst bruk av miljøvennlige materialer, skal vi utvikle en moderne og bærekraftig industripark.Bygningskonseptene er foreløpig på tegnebordet, men vi er opptatt av å utvikle en moderne industripark som tar hensyn til både omgivelsene og leietakernes behov. Myldr Industripark skal bli en moderne industripark der aktørene trives og som lokalbefolkningen kan være stolt av.

Næringsvennlig kommune

Fyresdal er en fremoverlent og næringsvennlig kommune. Her vil du oppleve at det alltid er kort vei til beslutningstakere og serviceytere i kommunen og private samarbeidspartnere. Vi er mange i Fyresdal som gjerne vil bidra til at nettopp du skal lykkes, slik at vi sammen kan skape nye bærekraftig og lønnsomme virksomheter og trygge arbeidsplasser i Myldr Energipark og kommunen vår.

Kontakt oss

Er du ute etter en gunstig lokasjon for kraftkrevende virksomhet som f.eks. datasenterdrift eller bio-basert produksjon? Eller har du en forretningsidé som kan utnytte overskuddsvarme? Ta kontakt med vår prosjektleder Kristian Osestad på e-post eller telefon, eller bruk kontaktskjemaet.

Kristian Osestad

Prosjektleder
epost: kristian.osestad@myldr.no
tlf: 0047 457 36 637