Etablerer biovarmeanlegg

I MYLDR Energipark Fyresdal AS legger vi til rette for ny kraftbrukende industri. Vi jobber særlig med en kombinasjon av datasenterindustri med et areal- og strømbehov sammen med andre bedrifter som kan nyttiggjøre seg av overskuddsvarme fra datasenter.

Målet er etablere et moderne biofyringsanlegg som kan levere varme til industrielle aktører som tørker ved og flis og aktører som har behov for varme generelt. I tillegg vil varmesentralen kunne erstatte el- gassbasert oppvarming hos industrielle kunder på eksisterende og nytt industriområde. Pågående forprosjekt legger opp til en varmesentral som er skalerbar og modulbasert. Samlede investeringskostnader og driftsmodell for lønnsom produksjon skaleres etter behovet i markedet.

I første fase utvikler prosjektet en modell og en teknisk løsning basert på biovirke (flis, skogsråstoff, avkapp, hon etc) i forbrenning for overføring til vannbasert varme. I andre fase legges det opp til å bygge opp en helhetlig varmesentral som også kan foredle og distribuere luft og vannbasert overskuddsvarme fra datasenteraktører.

Varmesentralen, fase 1, planlegges å være operativ i løpet av 2023.

Skrevet av Kristin Vedum, Myldr Energipark Fyresdal